Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%74

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

HEDEF 1.1
Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılımı yaparak İlçeler düzeyinde hizmet memnuniyetini arttırmak
İNCELE
HEDEF 1.2
Araç ve makinaların verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak
İNCELE
HEDEF 1.3
Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.4
Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek
İNCELE
HEDEF 1.5
Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.6
Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynaklarını yönetimini geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.7
Kurumun teknolojik altyapı kapasitesini arttırmak
İNCELE
HEDEF 1.8
Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak ve kuruma hukuki danışmanlık sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.9
İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
İNCELE
HEDEF 1.10
Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirerek kurumdan kaynaklanan iş kazası riskini sıfıra indirmek
İNCELE
HEDEF 1.11
İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek
İNCELE