Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%86

Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı müdahale kapasitemizi artırma ve denetim yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirgendiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek

HEDEF 7.1
Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planını tamamlamak
İNCELE
HEDEF 7.2
Hal faaliyetlerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla plan dönemi sonuna kadar hal kayıt siste,mi, analiz labaratuvarı halin fiziki şartlarının iyileştirilmesi projelerini hayata geçirmek
İNCELE
HEDEF 7.3
Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelinin plan dönemi sonuna kadar artırmak
İNCELE