Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%59

Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 3.1


Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemleri almak ve olaylara müdahale performansını artırmak


Sorumlu birim
İtfaiye Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen işleri Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
  • Trafikte tıkanıklıklar yaşanması
  • Doğal afetlerin yaşanması
  • Müdahale alanlarında öngörülemeyen kimyasallar ve/veya patlayıcılar bulunması

Maliyet Tahmini
3.290.000,0 ₺
Tespitler
  • Araçların hatalı park etmesinden dolayı ulaşımda sıkıntılar yaşanması
  • Sürücülerin trafik bilincine sahip olmaması

İhtiyaçlar
  • Bireysel yangın güvenlik önlemlerinin alınması
  • Yangın ve trafik kazası bilincinin artırılması
PERFORMANS 3.1.1
2022
itfaiyenin olay yerine en geç 6 dakikada ulaşma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
2022
Kişi başı hizmet içi eğitim süresi ( saat/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
2022
Tatbikat sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.4
2022
Eğitim verilen kişi sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE