Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%59

Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 3.3


Halkımızın daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda meyve-sebze ihtiyacını karşılamak


Sorumlu birim
Hal Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Ticari faaliyet gösteren işletmelerin sisteme dahil olmaması
Maliyet Tahmini
200.000,0 ₺
Tespitler
  • Ticari faaliyet gösteren işletmelerin sisteme dâhil olmak istememesi
  • Kontrol noktalarının yetersiz olması

İhtiyaçlar
  • Esnafın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
  • Kontrol noktalarının ve nitelikli personelin artırılması
PERFORMANS 3.3.1
2022
Hal esnafının denetlenme sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.2
2022
Hal'e giren ürünlerin denetim oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.3
2022
Hal'den çıkış fatura denetim oram ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE