Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%59

Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 3.2


Kent ve toplum düzenini sağlamak için denetimler yapmak


Sorumlu birim
Zabıta Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi işlem Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • İşletme ve iştirakler Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
İş yerlerinin çok sık olarak el değiştirmesi
Maliyet Tahmini
18.370.000,0 ₺
Tespitler
  • Kontrol noktalarının yetersiz olması
  • Kentlilik bilincinin düşük olması
  • Kadrolu personelin yetersiz olması

İhtiyaçlar
  • Esnafın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
  • Kontrol noktalarının ve personellerinin artırılması
PERFORMANS 3.2.1
2022
Denetlenen işyeri sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
2022
iş yerlerinin ruhsat bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
2022
Eğitim verilen kişi sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE