Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%59

Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 3.4


Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturarak kentin yaşam kalitesini artırmak


Sorumlu birim
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen işleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
  • İlave bertaraf alanlarının oluşturulamaması
  • Doğal afet yaşanması
  • Yeterli düzeyde finansal destek sağlanamaması

Maliyet Tahmini
106.781,346 ₺
Tespitler
  • Düzenli depolama alanlarının kapasitesinin yetersiz olması
  • Kaynakta ayrıştırma ile ilgili bilinç eksikliği

İhtiyaçlar
  • Kentlilik bilincinin geliştirilmesi
  • Halkta çevre duyarlılığını artırmak için farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması
PERFORMANS 3.4.1
2022
Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.2
2022
Geri dönüşümü yapılan katı atık miktarı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.3
2022
Verilen eğitim sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE