Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%59

Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 3.5


Sokak hayvanlarını rehabilite etmek, tedavilerini yapmak ve vektör mücadelesini daha etkin bir şekilde yürütmek


Sorumlu birim
Veteriner İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü
 • İtfaiye Müdürlüğü

Riskler
 • Kısırlaştırma sürecinde etolojik, fizyolojik ve biyolojik durumlarından dolayı komplikasyonlar yaşanması ve işlemlerin yavaşlaması
 • Hava koşullarına bağlı olarak ilaçlama ve hayvan toplanmasında gecikmeler yaşanması
 • Salgın hastalıkların oluşması ve karantina işlemlerinin yapılması

Maliyet Tahmini
21.367.850,0 ₺
Tespitler
 • Çevre bölgelerden köpek bırakılması
 • Kentleşmeyle birlikte hayvanların yaşam alanlarının kısıtlanması
 • Bilinçsiz hayvan bakımı sonucu hayvan sayısının kontrolsüz artması
 • Evlerde bakılan hayvan sayısının artması Vatandaşların köpeklerini terk etmesi

İhtiyaçlar
 • Vatandaşların bilinçlendirilmesi
 • Kentleşme sürecinde hayvanlara daha fazla yaşam alanı oluşturulması
 • Hayvanlara yönelik park ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması
 • İhtiyaca karşılık veren yeni bir rehabilitasyon merkezinin yapılması
 • Şehirden uzakta kurban pazarını kurabilecek pazar alanının temin edilmesi
PERFORMANS 3.5.1
2022
Kısırlaştırılan hayvan sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.2
2022
Sahiplendirilen hayvan sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.3
2022
Eğitim verilen kişi sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.4
2022
Mahallelerde vektör mücadelesi yapılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE