Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%29

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.6


Büyükşehir belediyesine ait araç ve iş makinelerinin hizmetleri aksatmaması için dalma faal durumda tutmak ve sarf malzemelerini ambar stokunda bulundurmak


Sorumlu birim
Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Büyükşehir Belediyesine Bağlı Araç Ve İş Makinesi Olan Tüm Daire Başkanlıkları
Riskler

Maliyet Tahmini
171.280.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.6.1
2022
Araçları Faal Tutmak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%90
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.6.2
2022
Atölye Dışına İş Göndermemek ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.6.3
2022
Sarf Malzemelerin Yıllık Olarak Temin Edilmesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE