Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%29

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.5


Kurumun ihtiyaçlarını sürekli, kaliteli, sürdürülebilir güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle sağlanması


Sorumlu birim
Satın Alma Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.5.1
2022
Satın Alma Çevrim Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.2
2022
İç Müşteri Memnuniyet Derecesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.3
2022
Maliyet Düşürme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE