Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%29

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.4


Personellerimize ve vatandaşlara sağlıklı, temiz ve düzenli hizmet ortamları sunabilmek


Sorumlu birim
İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Tüm Daire Başkanlıkları Ve Birimler
  • Kurumumuza Ait Diğer Hizmet Binaları, Atölyeler, Şantiye Ve Tesisler

Riskler

Maliyet Tahmini
2.210.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.4.1
2022
Hizmet Binalarımızda Temizlik Ve Hijyenin Sağlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.2
2022
Çalışma Ortamına İlişkin Çalışan Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.3
2022
Talepleri Karşılanan İdari Hizmet Faaliyet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE