Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%29

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.8


Cbs uygulamalarını gellştirmek ve yaygınlaştırmak


Sorumlu birim
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
5.600.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.8.1
2022
Belediyemiz Birimlerinde Ve Dış Paydaşlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamalarını Geliştirmek Ve Kullanımını Sağlamak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE