Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%29

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.1


Arşiv niteliği taşıyan kaynakların korunmasını ve erişebilirliğini sağlamak


Sorumlu birim
Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)

Riskler

Maliyet Tahmini
100.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.1.1
2022
Kurum Arşivinde Mevcut Olan Süresiz Evrakların Elektronik Ortama Aktarılma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
2022
Kurum Arşivinin Standartlara Uygun Olarak Yapılandırılma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE