Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%53

Kültür, sanat ve eğitim, hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek

HEDEF 9.4


Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin, verimli, şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak ve yönetişim kültürünü geliştirmek


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü

Riskler
Ziyaretlerin ve beklenmedik durumların planlanandan fazla olması
Maliyet Tahmini
11.322.294,71 ₺
Tespitler
  • Vatandaşın, ziyaretlerinde randevu prensibine uymaması ve ani ziyaretlerin sıklığı
  • Ziyaretlerin ve beklenmedik durumların programların işleyişini aksatarak zaman yönetimini zorlaştırması

İhtiyaçlar
  • Kurum içi ve kurum dışı iletişimin güçlendirilmesi
  • Taleplerin takibinin etkin bir şekilde yapılması
PERFORMANS 9.4.1
2022
İlçe Protokolüne verilen iftar sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.4.2
2022
Yıllık yapılan halk görüşü ve halk toplantısı toplantı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.4.3
2022
Yıllık düzenlenen halk meclisi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.4.4
2022
Yıllık ziyaret edilen esnaf ve hane sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE