Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%53

Kültür, sanat ve eğitim, hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek

HEDEF 9.2


Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek


Sorumlu birim
Kültür İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü

Riskler
İhtiyaçların bütçe olanaklarının ötesine geçmesi
Maliyet Tahmini
24.387.008,83 ₺
Tespitler
  • Mali kaynakların yetersiz olması
  • Fiziksel kapasitenin yetersizliği
  • Bina güvenlik önlemlerinin yetersiz olması (yangın merdiveni, güvenlik)

İhtiyaçlar
  • Çocuklar ve gençlerin serbest zamanları değerlendirerek kendilerini geliştirebilecekleri nitelikli alanlarının artırılması
  • Çocuklar ve gençlerle ilgili faaliyet gösteren alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasıı
PERFORMANS 9.2.1
2022
Düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.2.2
2022
Kütüphane hizmetlerinin önceliklendirilmesi suretiyle, okuma alışkanlığın artırılma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.2.3
2022
Öğrencilere Yönelik Eğitim Çalışmalarının artırılma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.2.4
2022
Spor etkinliklerinin düzenlendiği alanı artırma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE