Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%53

Kültür, sanat ve eğitim, hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek

HEDEF 9.5


Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkân sağlamak ve kültürel hayatı geliştirmek


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür İşleri Müdürlüğü
  • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
  • Ödeneklerin azalması
  • Personel ve araçların talepleri karşılamada yetersiz kalması

Maliyet Tahmini
10.590.701,14 ₺
Tespitler
Hizmet alanları genişledikçe personel ve araç ihtiyacının artması
İhtiyaçlar
Hizmet alanlar genişledikçe personel ve araç sayısının artırılması
PERFORMANS 9.5.1
2022
Verilen hizmet ile ilgili müdürlüklerin genel memnuniyetinin artırılma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.5.2
2022
Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE