Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%53

Kültür, sanat ve eğitim, hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek

HEDEF 9.3


Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetişim modelinin yürütülmesini sağlamak


Sorumlu birim
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Yazı İşleri Müdürlüğü

Riskler
  • İhtiyaçların bütçe olanaklarının ötesine geçmesi
  • Yapılan çalışmaların doğru hedef kitleye ulaşamaması
  • Müdürler arası koordinasyon eksikliği yaşanması

Maliyet Tahmini
38.679.418,75 ₺
Tespitler
Hedef kitlenin belediye hizmetleriyle ilgili dijital haber kaynaklarını aktif şekilde kullanmaması
İhtiyaçlar
Hedef kitleye ulaşabilmek için alternatif iletişim araçlarının kullanılması
PERFORMANS 9.3.1
2022
Hizmet Sunma Sürecinde Yerel ve Ulusal Düzeyde Bilinirliğin Artırılması Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.3.2
2022
Belediye ve Paydaşlar Arasındaki İletişimi Artırma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE