Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%53

Kültür, sanat ve eğitim, hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek

HEDEF 9.1


Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda, toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak


Sorumlu birim
Kültür İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü

Riskler
  • İhtiyaçların bütçe olanaklarının ötesine geçmesi
  • Hedef kitleye ulaşılamaması

Maliyet Tahmini
36.615.960,17 ₺
Tespitler
  • İhtiyaçların bütçe olanaklarının ötesine geçmesi
  • Hedef kitleye ulaşılamaması

İhtiyaçlar
  • Hedef kitleye ulaşabilmek için tanıtım çalışmalarının yeterli seviyeye çıkarılması
  • Kültür-sanat ve eğitim merkezi yapılacak alanda fizibilite çalışması yapılması ve bütçenin hedef grup potansiyelini göz önünde bulundurarak etkin yönetilmesi
PERFORMANS 9.1.1
2022
Kültürel belediyecilik doğrultusunda gerçekleştirilen kültür sanat etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.2
2022
Fuar ve festival organizasyon sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.3
2022
Gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerine katılımdaki artış oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.4
2022
Gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinden yararlananların memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.5
2022
Yeni açılan kültür-sanat ve/veya gençlik merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE