Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak

HEDEF 6.2


Sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü

Riskler
  • İhtiyaç duyulan kamu alanı için arsa alanının bulunamaması
  • Oluşturulan yeni kamu alanlarının teknolojik altyapı ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanamaması

Maliyet Tahmini
108.821.781,84 ₺
Tespitler
  • İlçe içinde kamuya ayrılan arsa alanlarının yetersiz olması
  • Yapılan proje çalışmalarıyla ilgili teknolojik altyapının zayıf kalması (yazılım, donanım v.b.)

İhtiyaçlar
  • Yeni kamu alanlarının oluşturulması
  • Teknolojik altyapı ihtiyacının karşılanması
PERFORMANS 6.2.1
Yapılan Çevre Düzenleme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
Hazırlanan Uygulama Projesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.3
Hazırlanan Avan Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE