Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak

HEDEF 6.1


İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü

Riskler
  • Taleplerin beklenenden fazla olması halinde bütçe olanaklarının yetersiz kalması
  • Arazi ve hava koşullarının elverişsiz olması

Maliyet Tahmini
45.120.094,54 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 6.1.1
Gelen kazı ruhsatlarının incelenerek dönüş yapılma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
Yeni yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.3
Mevcut yağmursuyu hatlarına yapılan bakım periyodu ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE