Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak

HEDEF 6.4


Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmaları artırmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Riskler
  • Faaliyetlerin hayata geçirilmesinde planlanan bütçenin aşılması
  • Yol açma ve genişletme durumlarında vatandaşların direnci

Maliyet Tahmini
2.592.902,46 ₺
Tespitler
Mevcut ulaşım hatlarının sefer sayılarının yetersiz olması
İhtiyaçlar
İBB ile koordinasyon sağlanarak ihtiyaca yönelik ulaşım hatlarının ve sefer sayılarının arttırılması
PERFORMANS 6.4.1
İlçeye kazandırılan bisiklet yolu uzunluğu (Km) ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.2
Ulaşım hattı ve sefer sayısı miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.3
İlçe genelindeki cadde ve sokaklardaki kaldırım ve asfaltların bakım ve onarımının yapılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE