Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak

HEDEF 6.3


Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapım ve bakım işlemlerini daha etkin hale getirerek kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve can güvenliğini sağlamak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Riskler
  • Bölge sakinlerinin yol açma ve genişletme çalışmalarının yapılmasına karşı çıkması
  • Faaliyetlerin hayata geçirilmesinde planlanan bütçenin aşılması

Maliyet Tahmini
132.311.240,28 ₺
Tespitler
Yol açma ve genişletme durumlarında vatandaşların tepki göstermesi
İhtiyaçlar
Vatandaşların önceden bilgilendirilmesi ve bilinçlendirmesi
PERFORMANS 6.3.1
İlçenin tretuvar ihtiyacının tamamlanması oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.2
İlçe genelindeki cadde ve sokakların yenilenmesi için kullanılan asfalt miktarı (  )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.3
Yol kenarlarında tehlike arz eden yerlere yapılan korkuluk miktarı (  )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE