Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak

HEDEF 6.5


Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkânları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Riskler
İlgili kurumlarla etkin koordinasyon kurulamaması
Maliyet Tahmini
1.802.184,63 ₺
Tespitler
  • İlçenin bina stokunun afetlere karşı dayanıksız olması
  • Vatandaşların afetlerin zararlarına karşı yeteri kadar bilinçli olmaması

İhtiyaçlar
  • Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması
  • Farkındalık çalışmalarının arttırılması
PERFORMANS 6.5.1
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat ve eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.2
Sakut ekibinin ekipmanlarının bakım periyodu ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.3
Yazılı ve dijital dokümanla bilgilendirme ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE