Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%48

Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak

HEDEF 3.1


Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • Teknolojinin hızlı gelişmesinden dolayı yeni teknolojiye uyum sorunlarının yaşanması ve mevcut altyapı ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması
 • Birim taleplerine zamanında geri dönüş yapılamaması kaynaklı hizmet aksamaları
 • Kurumun mevcut personelinin bilgi birikiminin gelişen teknolojilerin gerekliliklerini yerine getirmeye yetmemesi
 • Personelin teknolojik yeniliklere direnç göstermesi

Maliyet Tahmini
47.407.788,76 ₺
Tespitler
 • Teknolojinin hızlı gelişmesinden dolayı mevcut altyapı sisteminin ihtiyaçlarının sürekli değişmesi
 • Müdürlüklerin farklı lokasyonlarda olmasından kaynaklı taleplere cevap vermede gecikme yaşanması
 • Personelin teknolojik yeniliklere ayak uydurmada sıkıntı yaşaması

İhtiyaçlar
 • Birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilerek hizmet hızının artırılması
 • Yazılımsal ve donanımsal gelişmeler takip edilerek çağın gerekliliklerine ayak uydurulması
 • Personele teknolojik eğitimler verilerek kapasite arttırımının sağlanması
PERFORMANS 3.1.1
2022
Verilen eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
2022
Güncellenen yazılım adedi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
2022
Güncellenen donanım adedi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE