Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%48

Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak

HEDEF 3.4


Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Riskler
  • Hizmet alanı genişledikçe personel ve ekipman ihtiyacının bütçe sınırını aşacak şekilde artması
  • Teknolojik alt yapının hızlı değişime ayak uyduramayarak yetersiz kalması
  • Personel eğitimlerinin hızlı değişime ayak uydurmaya yeteek düzeyde ollmaması

Maliyet Tahmini
1.811.301,92 ₺
Tespitler
Kurum içi ve kurum dışı veri tutulmasında standartların sağlanamaması ve bazı kurumlardan talep edilen verilerin alınamaması
İhtiyaçlar
SPSS programı, personel eğitimi, veri altyapısı
PERFORMANS 3.4.1
2022
Veriye dayalı yönetim modeli uygulaması yapılan müdürlük sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.2
2022
Kurum içi ve kurum dışı oluşturulan iş zekası veritabanı modeli sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE