Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%48

Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak

HEDEF 3.5


Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü
  • Kültür İşleri Müdürlüğü

Riskler
  • Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin ve kurumsal ilişkilerin etkin yönetilememesi
  • Fon sağlayıcı ulusal ve uluslararası kurumların projeleri onaylamaması
  • İhtiyaçların bütçe olanaklarının aşması
  • Proje eğitimlerine gereken ilginin gösterilmemesi

Maliyet Tahmini
1.811.301,92 ₺
Tespitler
  • Mali kaynakların sınırlılığı sebebiyle oluşturulan projeler büyük oranda hibe ve fon kaynaklarına yönelik olması
  • Verilen eğitimlerin katılımcılara sağlayacağı katkı konusunda katılımcıların farkındalığının zayıf olması

İhtiyaçlar
  • Mali kaynakların artırılması
  • Verilen eğitimlerle personelin projelendirmenin iş yönetim süreçlerine katkısı konusunda farkındalığının artırılması
PERFORMANS 3.5.1
2022
Ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, kardeş şehirler ile imzalanan protokol sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.2
2022
Gerçekleştirilen kardeş şehir ziyaret Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.3
2022
İlçenin ve kurumun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanarak ulusal ve uluslararası hibe/fon desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara sunulan proje sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.4
2022
Düzenlenen proje döngüsü eğitimi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE