Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%48

Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak

HEDEF 3.2


Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, yenilikçi düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Riskler
  • Mevcut altyapı sisteminin kapasitesinin gelişen teknolojiyle entegrasyona uygun olmaması ve yeni bir sistem kurulumunu gerektirmesi
  • İnsan kaynağının yeni teknolojiyi uygulayacak yeterlilikte olmaması
  • Personelin teknolojik yeniliklere direnç göstermesi

Maliyet Tahmini
2.322.892,49 ₺
Tespitler
Teknolojinin hızlı gelişmesinden dolayı sahip olunan altyapı sistemlerinin yeni özelliklere entegre olma konusunda yetersiz kalması
İhtiyaçlar
Personellerin teknoloji ile ilgili fuar, seminer ve eğitimlere katılmalarının sağlanması ve bu sayede gelişen teknolojiye entegrasyon becerilerinin artırılması
PERFORMANS 3.2.1
2022
Alınan eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
2022
Katılım sağlanacak Fuar ve seminer sayısı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
2022
Kuruma entegre edilen yeni teknoloji sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE