Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%59

“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak

HEDEF 1.2


Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü

Riskler
 • EFQM Mükemmellik Modeli oluşturma konusunda yetkin personel ile çalışılmaması
 • Personel motivasyonunun yeteri kadar sağlanmaması
 • Yeteri kadar sistematik bir alt yapının kurulmamış olması
 • Personele sağlanan eğitimlerin yetersiz olması
 • Personel aidiyetinin zayıflaması

Maliyet Tahmini
1.901.369,71 ₺
Tespitler
 • EFQM Mükemmellik Modeli konusunda personelin yeterince bilgi sahibi olmaması
 • EFQM Mükemmellik Modeli eğitimi için ekip bulunmaması
 • Kıyaslama Metodunun yeterince etkin uygulanamaması

İhtiyaçlar
 • EFQM Mükemmelik Modeli konusunda personelin bilgilendirilmesi ve farkındalığın arttırılması
 • EFQM Mükemmellik Modeli ile ilgili iç veya dış kaynaklardan personele eğitim verilmesi
 • Personelin hizmetlere sağladıkları katkılarla aidiyet hissetmelerinin sağlanması
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesinin sağlanması
 • Kıyaslama Metodunun birimlerde daha etkin uygulanır hale getirilmesi
PERFORMANS 1.2.1
2022
EFQM Mükemmellik Modeli oluşturulma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.2
2022
Balanced Scorecard sisteminin oluşturulma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.3
2022
Kıyaslama Metodu Uygulayan Müdürlük sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE