Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%59

“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak

HEDEF 1.4


Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Riskler
Mevcut işleyişini aksamasına sebebiyet verebilecek gündem ve program dışı olağanüstü gelişmeler
Maliyet Tahmini
12.437.919,66 ₺
Tespitler
  • Olağanüstü durumlar sebebiyle toplantıların aksaması
  • Olağanüstü durumlarda etkin kriz yönetimi için koordinasyon gerekliliği
  • Gündem ve program dışı gelişebilecek olağanüstü durumlar sebebiyle toplantıların ertelenmesi
  • Sorunlar vaktinde görüşülemediği için çözümlerle ilgili süreçlerin ertelenmek zorunda kalması

İhtiyaçlar
Kurum içi iletişim ve koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi
PERFORMANS 1.4.1
2022
Başkanın Başkan Yardımcıları ile toplantı yapma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.2
2022
Mahallelerde yapılan bilgilendirme ve istişare toplantı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.3
2022
Başkanın birim müdürleri ile toplantı yapma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE