Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%59

“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak

HEDEF 1.3


Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlamak


Sorumlu birim
Yazı İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Yazı İşleri Müdürlüğü
Riskler
 • Otomasyon ve AYS sisteminin güvenlik duvarının aşılması
 • Ruhsatlı yapıların çoğalmasıyla birlikte artan belge ve döküman hacmini mevcut fiziki arşiv alanının karşılayamaması
 • Belediye arşiv birimin fiziksel depolama alanınının dolması
 • Mevcut durumda bilgisayar ortamında arşivlenen verilerin uzantılarının gelişen teknolojilere uyum sağlayamayarak elektronik arşivin işlevsizleşmesi
 • Bilgi kanaklarının güvenliğinin sağlanamaması
 • Belediyecilik faaliyetlerinin etkin yürütülmesinde, donanımın yetersiz kalması

Maliyet Tahmini
11.603.825,63 ₺
Tespitler
 • Belediye arşivinin fiziksel alanının yeterli olmaması
 • Donanım yetersizliğinin bulunması
 • Otomasyon ve AYS sisteminin düzenli çalışır durumda olmaması
 • Siber tehditlerin içeriğinin sürekli olarak güncellenmesi ve yeni tehlikelerin doğması

İhtiyaçlar
 • Arşiv hizmetlerinin yeni donanım ekipmanlarıyla güçlendirilmesi
 • Gelişen teknolojiye uygun olarak sistemlerin revize edilmesi
 • Karşılaşılacak yeni siber tehditlere karşı Bilgi kaynaklarının düzenli olarak güvenlik önlemlerinin artırılması
 • Arşiv fiziki alanının büyütülmesi
 • Personelin arşivleme konusunda yetkinliğinin arttırılması
PERFORMANS 1.3.1
2022
Meclis ve encümen kararlarının sonuçlandırılmasının sağlanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
2022
Kurum içi ve kurum dışı evrakların zamanında gönderilmesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
2022
EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünün korunması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE