Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%59

“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak

HEDEF 1.5


Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
İşletme Müdürlüğü
Riskler
 • Oluşacak yeni ihtiyaçların karşılanmasında bütçe imkanlarının yetersiz kalması
 • Nitelikli personel eksikliğinden kaynaklı hizmet aksaması
 • Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılanamaması
 • Satınalma ihtiyaçlarının 4734 SK/ 22. Md. göre limit aşımından kaynaklı gerçekleştirilememesi

Maliyet Tahmini
20.615.301,35 ₺
Tespitler
 • Belediye birimlerinin aynı binada olmamasından dolayı hizmetlerin aksaması
 • Satınalma ihtiyaçlarının 4734 SK/ 22. Md. göre limitinin olması
 • Belediye hizmet alanlarının sürekli gelişmesi sebebiyle, nitelikli personel ihtiyacının sürekli artması
 • Birimlerin ihtiyaçlarını tespit ederken azami olarak tasarruf tedbirlerine riayet etmesi

İhtiyaçlar
 • Farklı binada hizmet veren birimler arası koordinasyonun arttırılması
 • Satınalma ihtiçaylarındaki limit hakkında birimlerdeki farkındalığın arttırılması
 • Nitelikli personel sayısının arttırılması
 • Tasarruf tedbirleriyle ilgili farkındalığın personel nezdinde arttırılması
PERFORMANS 1.5.1
2022
Fiziki ihtiyaçların giderilmesi oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
2022
Satınalma taleplerinin karşılanma oranı (4734/22.md) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE