Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile eğitim, spor ve sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeleri yürütmek

HEDEF 4.7


Annelere destek olmak amacıyla çocukların eğitimine, gelişimine önem veren, destekleyen ve ilçemizin bu yönde gelişmesini sağlayan çalışmalar yapmak


Sorumlu birim
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sağlık İşleri Müdürlüğü
  • İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Riskler
  • Kreşte hijyen olmaması nedeniyle çocukların hastalanması
  • Deneyimsiz personel çalıştırılması
  • Kanun, Yönetmelik ve Genelge değişiklikleri

Maliyet Tahmini
67.156.100,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 4.7.1
Kreş hizmetlerinden faydalanan çocuk sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.7.2
Evrensel değerler müzesinden faydalanan okul sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE