Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

PROJE HAKKINDA

MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına birlikte planlama, birlikte çalışma ve izleme ve değerlendirme olanakları sunmayı hedefleyen dijital bir platformdur. Bu araç, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çerçevesinde yürütülen Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) Projesi kapsamında geliştirilmiştir. TESEV’in yürüttüğü projenin ortakları Şişli Belediyesi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği, iştirakçisi ise Denge Denetleme Ağı’dır. Proje, Adana, Ankara (Yenimahalle), Burdur, Gaziantep, İstanbul (Maltepe), İzmir (Karşıyaka), Kars, Sinop, Van ve Yalova’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin katılımıyla uygulanmaya başlamış, süreç içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Şişli Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi de projeye eklenmiştir.

Demokratik yönetişim açısından bakınca sivil toplum ve belediyenin, kentin sorunlarını birlikte tespit edip, çözümleri birlikte geliştirmek üzerine kurdukları iş birliği çok değerlidir. Bunun için her iki tarafın da öncelikle zihnen buna hazır olmaları, ve bu tip bir iş birliği için gereken bilgi ve becerileri kazanmaları gerekir. Son olarak ise bu iş birliğini kolaylaştıracak bir araca ihtiyaçları vardır. TESEV, proje ortaklarıyla birlikte, projenin ilk aşamasında yayımlanan “Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri” başlıklı ulusal değerlendirme raporunun bulguları ve önerileri çerçevesinde, bu iş birliğini kolaylaştıracak izleme ve katılım aracını geliştirmiştir.

MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı ( www.kentekatilim.org ), belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını ve bu belgelerde yer alan hedef, alt hedef, gösterge ve faaliyetleri şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunmaktadır. Aynı zamanda bu araç sivil toplum kuruluşlarına, belediyenin faaliyetleri ile ilgili önerilerini doğrudan belediyeye iletme fırsatı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle bu araç bir yandan belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi, diğer yandan etkin iş birliklerine imkân vermeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra araç, belediyenin izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerine katkı sunan bir altyapı sunmaktadır.