Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile eğitim, spor ve sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeleri yürütmek

HEDEF 4.6


Hizmetlerin, vatandaşlarımıza doğru ve zamanında ulaşmasını sağlayacak tanıtım tedbirlerini almak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
  • Hazırlanan afiş ve pankar tların yanlış veya eksik bilgi ile hazırlanıp asılması
  • Yararlanacak derneklerin iyi seçilememesi ve merkezin yönetiminin profesyonel kişilerce yapılamamsı

Maliyet Tahmini
9.157.650,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 4.6.1
Hazırlanan tanıtım kitapçık sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.2
Hazırlanan afiş, pankart, dijital baskı araç ve bina giydirme miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.3
Giydirilen Totem sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE