Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

PROJE KÜTÜPHANESİ

Bu kütüphanede, MoDeL projesi kapsamında hazırlanan kapasite geliştirici eğitim materyali yanı sıra belediye – sivil toplum işbirliği, izleme - değerlendirme ve katılım hakkında resmi, akademik, ve sivil toplum yayınları da yer almaktadır.