Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile eğitim, spor ve sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeleri yürütmek

HEDEF 4.1


Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardımlarda bulunmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Riskler
  • YENİKART yüklemesinin eksik veya yanlış olması
  • Dağıtılan gıdaların bozuk olması
  • Sünnet or tamının hijyen olmaması
  • Sünnet esnasında yaşanması muhtemel sağlık sorunları
  • Taşınan malzemenin taşınma sırasında deformasyonu

Maliyet Tahmini
57.171.208,95 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 4.1.1
Yenikart verilen kişi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
Elele Toplumsal Dayanışma Merkezi tarafından yapılan ayni yardım sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
Sünnet ettirilen ve sünnet kıyafeti verilen ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE