Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 35 km²   NÜFUS: 279.817
AMAÇ
01
Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır

> İNCELE
AMAÇ
02
Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli'nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır

> İNCELE
AMAÇ
03
Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır

> İNCELE
AMAÇ
04
Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

> İNCELE
AMAÇ
05
Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

> İNCELE