Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır

HEDEF 3.1
Sürdürülebilir bir kent politikası için çevreci faaliyetler geliştirilecek ve uygulanacaktır
İNCELE
HEDEF 3.2
Daha yeşil bir Şişli için parklar ve yeşil alanlar artırılacak ve ihtiyaca uygun olarak geliştirilecektir
İNCELE
HEDEF 3.3
Temizlik işlerinin niteliği, yeni teknolojilerle desteklenerek çevre kalitesi geliştirilecektir
İNCELE
HEDEF 3.4
Hayvan hakları gözetilerek ve gönüllülerle işbirliği yapılarak, sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirecek çalışmalar gerçekleştirilecektir
İNCELE
HEDEF 3.5
Çevre koruma ve ekolojik yaşam ile ilgili farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlenecek ve iletişim çalışmaları yürütülecektir
İNCELE
HEDEF 3.6
Şişlililerin günlük yaşamlarında güvenli kent algısını artıracak biçimde kent esenliği standartları yükseltilecektir
İNCELE
HEDEF 3.7
Yeni teknolojilerle kentin karbon emisyonu ilçe bazında yönetilir hale getirilecektir
İNCELE