Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır

HEDEF 1.1
İhtiyaç sahibi bireyleri ve aileleri güçlendirmek için psikososyal destek ve ekonomik yardımlar, çeşitlendirilerek artırılacaktır
İNCELE
HEDEF 1.2
Toplum temelli sosyal hizmet yaklaşımıyla, Şişli genelindeki mevcut sosyal donatıların kapasitesi ve hizmet kalitesi yükseltilecek, belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet alanları oluşturulacaktır
İNCELE
HEDEF 1.3
Şişlililerin yaşam koşullarını iyileştirici, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri geliştirilecek ve sosyal hizmetlerle eşgüdümü sağlanacaktır
İNCELE
HEDEF 1.4
Çocuk Dostu Kent kriterlerine uygun olarak, çocuklara yönelik eğitici, geliştirici ve destekleyici hizmetler geliştirilecektir
İNCELE
HEDEF 1.5
Gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim, kariyer, istihdam, girişimcilik ve kooperatifçilik destekleri, iç ve dış paydaşların işbirliğiyle artırılacaktır
İNCELE
HEDEF 1.6
Bedensel ve ruhsal sağlığın korunması için spor alanları ve hizmetleri artırılacak; genç sporcuların yetiştirilmesi desteklenecektir
İNCELE
HEDEF 1.7
Toplumsal eşitliği, dezavantajlı sosyal grupların ihtiyaçlarına duyarlılığı ve belediye hizmetlerinin herkes için erişilebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir
İNCELE