Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.1
Mahalle ölçeğinde belirlenen ihtiyaçları karşılayan, herkes için erişilebilir kamusal alanlar ve sosyal donatılar yaratılacaktır
İNCELE
HEDEF 4.2
Yaşam kalitesini artırmak için insan odaklı, çağdaş, katılımcı kentsel dönüşüm uygulamaları desteklenecek, kurumlar arası işbirliği geliştirilecektir
İNCELE
HEDEF 4.3
Yaya yollarının herkes için yürünebilir olması sağlanacak; destekleyici ulaşım ve otopark çözümleri üretilecektir
İNCELE
HEDEF 4.4
Güvenli kent modeli geliştirilecek, kurumlar arası işbirlikleri sağlanarak gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir
İNCELE
HEDEF 4.5
Yaşamı kolaylaştıran bilişim projelerine ve dijital kentleşmeye yatırım yapılacaktır
İNCELE
HEDEF 4.6
Kent ve kentli için fayda üretecek tasarım ve sosyal inovasyon merkezleri, girişimciler ve öğrenciler için kolektif alanlar yaratılacaktır
İNCELE