Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli'nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır

HEDEF 2.1
Kültür-sanat faaliyetleri 25 mahalle genelinde artırılacaktır
İNCELE
HEDEF 2.2
Yeni eğitim, kültür-sanat merkezleri kurulacak, etkinlik alanları geliştirilecektir
İNCELE
HEDEF 2.3
Şişli'nin kültür mirası korunacak, çağdaş sanat üretimi desteklenecektir
İNCELE
HEDEF 2.4
Kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilirliği sağlanacak ve tüm nüfus gruplarına yönelik yaşam kalitesini artıracak sanat etkinlikleri düzenlenecektir
İNCELE
HEDEF 2.5
Alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, yerel ekonomiyi ve istihdamı destekleyen kültür-sanat programlarına yatırım yapılacaktır
İNCELE