Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 7.175 km²   NÜFUS: 195.217 ( 2018 )
AMAÇ
01
Kurumsal kapasitesi güçlü bir belediye olmak

> İNCELE
AMAÇ
02
Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak

> İNCELE
AMAÇ
03
Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması yoluyla yaşam kalitesini en üst düzeye taşımak

> İNCELE
AMAÇ
04
Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaş bir il olmak

> İNCELE
AMAÇ
05
İlimizde her türlü spor faaliyetlerini desteklemek, halkımızın ve gençlerimizin hayatında spor farkındalığını artırmak

> İNCELE
AMAÇ
06
Tarihi mirasına önem veren ve koruyan bir belediye olmak

> İNCELE
AMAÇ
07
Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık seviyesini artırmak

> İNCELE
AMAÇ
08
Sosyal alanda yapılacak projelerle birlikte her açıdan halkımızın yanında olmak

> İNCELE