Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık seviyesini artırmak

HEDEF 7.1
İlimizin tanıtım ve turizmine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 7.2
İl dışında düzenlenecek organizasyonlara etkin katılım sağlamak
İNCELE