Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kurumsal kapasitesi güçlü bir belediye olmak

HEDEF 1.1
Kurum personelinin sahip olduğu bilgi ve beceri seviyesini en üst düzeye taşımak
İNCELE
HEDEF 1.2
Bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek ve sürekli artırmak
İNCELE
HEDEF 1.3
İç kontrol sistemini ve stratejik yönetim ilkelerini sürekli geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.4
Kurumun ihtiyaç duyduğu makine ve araç kapasitesini karşılamak
İNCELE