Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması yoluyla yaşam kalitesini en üst düzeye taşımak

HEDEF 3.1
Halk sağlığı alanında kaliteli, gelişmiş ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek
İNCELE
HEDEF 3.2
Kişi başına düşen yeşil alanları artırmak ve çevre dostu projeleri hayata geçirerek yaşam standartlarının artırılmasına destek olmak
İNCELE