Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak

HEDEF 2.1
Belediye alacaklarının sistematik olarak takibini yapmak
İNCELE
HEDEF 2.2
Gelir artırıcı faaliyetleri uygulamaya koymak
İNCELE