Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaş bir il olmak

HEDEF 4.1
Vizyon projeler ile üst yapı alanında iyileştirmeler yaparak daha planlı bir merkezi yapıya sahip olmak
İNCELE
HEDEF 4.2
Burdur ilinin altyapı ile ilgili sorunlarını tamamen bitirmek
İNCELE