Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kentin üst ölçek ve ana plan kararlarıyla uyumlu, çevreye ve insani değerlere duyarlı halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ekolojik, sürdürülebilir, erişilebilir, alternatif, konforlu, güvenilir ve ekonomik bir ulaşım sisteminin kurulması

HEDEF 5.4


Kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Üçüncü taraflar yüzünden oluşan gecikmeler
  • Kamulaştırma gecikmelerinden oluşan problemler

Maliyet Tahmini
9.547.076,0 ₺
Tespitler
Kentteki trafik sorununun artması
İhtiyaçlar
  • Ekonomik sürüş teknikleri ve çevre konusunda sürücülerin bilinçlendirilmesini sağlayacak eğitimlerin verilmesi
  • Toplu taşıma taşıtlarının modemize edilip, engelsiz, her kesimin erişimine uygun, konforlu hale getirmek
  • Engelli, yaşlı tüm dezavantajlı grupların Toplu taşıma, yaya erişimi ve bisiklet kullanımının yoğunlaştırılabileceği kesimlerin gelişiminin özendirilmesi
PERFORMANS 5.4.1
Trafik işeretlemeleri (levha) alımı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.2
Yol çizgi makinesi alımı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.3
Levha çakma makinesi alımı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.4
Boya alımı ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.5
Bisiklet yollarının planlanması ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.6
Toplu taşıma duraklarının yapılması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.7
Akıllı kavşaklarının yapımı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.8
Yaya alt ve üst geçi şlerinin planlanması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.9
EÜTS malzeme alımı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE