Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kentin üst ölçek ve ana plan kararlarıyla uyumlu, çevreye ve insani değerlere duyarlı halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ekolojik, sürdürülebilir, erişilebilir, alternatif, konforlu, güvenilir ve ekonomik bir ulaşım sisteminin kurulması

HEDEF 5.1


Kentsel Toplu Taşıma sistemini iyileştirmek, geliştirmek; sürdürülebilir ve erişebilirliğini sağlamak


Sorumlu birim
Ulaşı m Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
 • Fen İşleri Daire Başkanlığı
 • Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı

Riskler
Üçüncü taraflar yüzünden oluşan gecikmeler K Kamulaştırma gecikmelerinden oluşan problemler
Maliyet Tahmini
53.738.552,0 ₺
Tespitler
 • Kentteki trafik sorununun artması
 • Hızlı artan nüfus ve buna bağlı kentleşmenin artmasıyla vatandaşın toplu taşıma ihtiyacına yeterince cevap verilememesi

İhtiyaçlar
 • Ekonomik sürüş teknikleri ve çevre konusunda sürücülerin bilinçlendirilmesini sağlayacak eğitimlerin verilmesi
 • Yayalaştırma alanların yaygınlaştırılması
 • Toplu taşıma, yaya erişimi ve bisiklet kullanımının yoğunlaştırılabileceği kesimlerin gelişiminin özendirilmesi
 • Toplu taşıma taşıtlarının modernize edilip, engelsiz, her kesimin erişimine uygun, konforlu hale getirmek;
 • Engelli, yaşlı tüm dezavantajlı grupların kullanımına yönelik uygun engelsiz taşıt filosunu temin edilmesi
PERFORMANS 5.1.1
Toplu taşıma koridorunun yapılması ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
Deniz otobüslerinin tadilatı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
Otobüs alımının yapılması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.4
Yayalaştırma alanların planlanması ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.5
Hafif raylı sistemi planlamak ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.6
Sinyalize kavşak yapımı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE