Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kentin üst ölçek ve ana plan kararlarıyla uyumlu, çevreye ve insani değerlere duyarlı halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ekolojik, sürdürülebilir, erişilebilir, alternatif, konforlu, güvenilir ve ekonomik bir ulaşım sisteminin kurulması

HEDEF 5.3


Kentin sorunlarına cevap alabilecek, bütüncül bir Ulaşım Ana Planını hazırlamak


Sorumlu birim
Ulaşı m Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
 • Fen İşleri Daire Başkanlığı
 • Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Üçüncü taraflar yüzünden oluşan gecikmeler
 • Kamulaştırma gecikmelerinden oluşan problemler

Maliyet Tahmini
6.500.000,0 ₺
Tespitler
 • Kentteki trafik sorununun artması
 • Hızlı artan nüfus ve buna bağlı kentleşmenin artmasıyla vatandaşın toplu taşıma ihtiyacına yeterince cevap verilememesi

İhtiyaçlar
 • Ekonomik sürüş teknikleri ve çevre konusunda sürücülerin bilinçlendirilmesini sağlayacak eğitimlerin verilmesi
 • Yayalaştırma alanların yaygınlaştırılması
 • Toplu taşıma taşıtlarının modernize edilip, engelsiz, her kesimin erişimine uygun, konforlu hale getirmek;
 • Engelli, yaşlı tüm dezavantajlı grupların kullanımına yönelik uygun engelsiz taşıt filosunu temin edilmesi
 • Toplu taşıma, yaya erişimi ve bisiklet kullanımının yoğunlaştırılabileceği kesimlerin gelişiminin özendirilmesi
PERFORMANS 5.3.1
Ulaşım Master Planının yapılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE