Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kentin üst ölçek ve ana plan kararlarıyla uyumlu, çevreye ve insani değerlere duyarlı halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ekolojik, sürdürülebilir, erişilebilir, alternatif, konforlu, güvenilir ve ekonomik bir ulaşım sisteminin kurulması

HEDEF 5.5


Şehir içi, kırsal mahalle yollarının imalatı, mevcut yolların bakım ve onarımlarmın yapılması, ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi


Sorumlu birim
Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • Fen işleri Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Ulaştırma Dairesi Başkanlığı
 • Emlak İstimlak Daire Başkanlığı
 • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Makine İkmal Daire Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
 • Zabıta Daire Başkanlığı
 • VASKİ

Riskler
Keşif ve projelendirme programlarının kısa vadeli yapılması Yol yapım çalışmaları sırasında trafik kordinasyon riski Mesleki eğitim eksikliğinden kaynaklanan riskler Malzemenin kalitesiz olması durumunda imalatları etkileyen riskler Çalışma sezonunun kısa olması nedeniyle mevsimsel koşulların ortaya çıkardığı riskler Karla Mücadele çalışmaları sırasında çığ riski Altyapı Tesislerinin yetersiz olması ve tesisler ile ilgili doküman ve envanter olmaması sonucu ortaya çıkan riskler
Maliyet Tahmini
1.294.879.740,0 ₺
Tespitler
 • Artan nüfusa bağlı olarak yeni yol ihtiyaçlarının doğması
 • Kadastro sorunların var olması (Genişletme ve yeni yol açımına engel durumların bulunması.)
 • Yolların maliyet gerekçesi ile ilgili standartlara uygun yapılmamasından kaynaklı oluşan işletme giderleri
 • Bisiklet ve yaya öncelikli yolların eksik olması.
 • Asfalt plentinin ilçelere uzak olması
 • Personel yaptığı işe göre deneyimsiz olması
 • Kırsal bölgelerde imar planının olmaması ve projelerin kadim yollar üzerinden yapılması.
 • Yapılan işin niteliğine uygun olmaması

İhtiyaçlar
 • Personelin mesleki eğitimine gerekli ihtiyacın karşılanması
 • Belediyenin makine ekiman parkının yaş ortalamasının düşürülmesi ve modernizasyon yapılması
 • Projelendirme aşamasında kullanılacak bilgisayar yazılımları ve gerekli donanım elemanlarının alınması
 • Altyapı çalışmaları sırasında tesislere ait doküman
 • Belediye birimlerinin mevcut çalışma yönergelerinin güncellenerek daha verimli hale getirilmesi
PERFORMANS 5.5.1
ve Alternatif Yollar ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.2
Üst yapısı tamamlanan yol metrajı ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.3
Bakım onarım çalışmaları için Üretilen asfalt miktarı ( tan )
HEDEFE ETKİSİ
%9
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.4
Sanat yapıları ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%11
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.5
Düzenlemesi yapılan kaldırım, refüj metrajı ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.6
Yaya alt ve üst Düzenlemesi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.7
Yürüme ve Bisiklet Yolları ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.8
Kış Dönemi Çalışmaları ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.9
Silindirle S ıkıştırılmış Beton Yol ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE